Algemene verklaring over dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid (“beleid”) is opgesteld in overeenstemming met de Persoonsgegevens (Privacy) Verordening (Hoofdstuk 486) van de Wetten van Speciale Administratieve Regio Hongkong van De Volksrepubliek China. Dit beleid licht toe hoe persoonlijk identificeerbare gegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door HotelQuickly (“HotelQuickly”, “wij” of “ons”) met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de iOSTM-applicatie, AndroidTM-applicatie, BlackberryTM-applicatie, mobiele webapplicatie van HotelQuickly, de website op www.hotelquickly.com en alle afleidingen van de website die geopend worden via metazoeken of gelieerde partners (gezamenlijk, de “Applicatie”) en de boekingsservices en gerelateerde services die aangeboden worden via de applicatie (“Service”). De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor het verwerken van aankooporders en het beheren van accounts.

Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)

Per 25 mei 2018 heeft de Europese Unie haar privacywetgeving bijgewerkt om meer transparantie te eisen in hoe privégegevens van mensen online wordt gebruikt. HotelQuickly streeft naar de nieuwe hogere normen voor transparantie voor de manier waarop we de privacy van onze klanten beschermen en we voldoen volledig aan deze nieuwe beschermende normen. De AVG vereist dat bedrijven zoals HotelQuickly voldoen aan het volgende:

Welke soorten persoonsgegevens van mij worden door HotelQuickly verzameld en wat is het doel hiervan?

  • E-mail van de gebruiker (authenticatie, nieuwsbrief).
  • Volledige naam van de gebruiker (authenticatie, nieuwsbrief).
  • Achternaam van de gebruiker (authenticatie, nieuwsbrief).
  • Telefoonnummer van de gebruiker (authenticatie).
  • Naam van hotel, boekingsdatums, land van herkomst en info (boekingsdoeleinden).
  • Betaalmethode van gebruiker (bankpas, credit card, PayPal, etc).
  • Gebruikers-ID/paspoort/rijbewijs (fraude, ondersteuning).

Wat hebben jullie nodig voor mijn toestemming en is er een opt-out optie?

Voor geldige toestemming onder de AVG, moet een klant deze toestemming actief bevestigen, zoals het aanvinken van een nog niet aangevinkt opt-in vakje. U krijgt een duidelijke optie om niet langer uw persoonsgegevens te delen (opt-out).

U kunt er op verzoek voor kiezen te weigeren om marketing- of promotie-e-mails van ons te ontvangen. Volg de instructies in de vermelde e-mails of neem contact met ons op via info@HotelQuickly.com om hiervoor te kiezen. Als u ervoor gekozen hebt om dergelijke e-mails niet te ontvangen, kan het zijn dat wij u nog altijd e-mails sturen die niet met promoties te maken hebben, zoals e-mails over uw account of onze lopende zakelijke relatie.

Hoe verzamelen jullie nog meer mijn persoonsgegevens?

Passief Verzamelen: Wanneer u de Service gebruikt, kunnen er automatisch gegevens verzameld worden, zoals uw internetprotocoladres (IP), uw besturingssysteem, het browsertype, het adres van een doorverwijzende website, uw activiteiten op de Service, bepaalde logistieke gegevens in serverlogs, waaronder gegevens over verschillende functies van de Service, frequentie en lengte van elke sessie.

Cookies: We kunnen ons beroepen op het gebruik van “cookies” om bepaalde gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op verzoek van een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de Service en uw gebruikerservaring te verbeteren. Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, te wissen of ervoor gewaarschuwd te worden, kunt u de instellingen in uw browser gebruiken om cookies te verwijderen of te weigeren. Houd er wel rekening mee dat dit invloed kan hebben op bepaalde functies of diensten die beschikbaar zijn via de Service.

Anonieme Identificatiemiddelen: We kunnen ook anonieme identificatiemiddelen toepassen. Anonieme identificatiemiddelen zijn willekeurige reeksen tekens die gebruikt worden in plaats van cookies op platforms, waaronder sommige mobiele toestellen, waarop cookietechnologie niet van toepassing is.

Web Beacons: We kunnen Web beacons toepassen. Web beacons zijn kleine, onzichtbare grafische afbeeldingen die gebruikt kunnen worden op de Service of in e-mails die betrekking hebben op de Service om bepaalde gegevens te verzamelen en de gebruikersactiviteit op de Service te monitoren, zoals het tellen van de bezoeken, het begrijpen van de gebruiksdoeltreffendheid en om te verifiëren of een e-mail is geopend.

Apparaatspecifieke Gegevens: We kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen die betrekking hebben op het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke identificatienummers van uw apparaat en informatie over het mobiele netwerk, waaronder uw telefoonnummer). We kunnen de identificatienummers van uw apparaat of telefoonnummer associëren met uw HotelQuickly-account.

Registratiegegevens van Facebook en Google: We kunnen ook uw persoonsgegevens ontvangen die zijn opgeslagen bij Facebook of Google Plus als u er voor het gemak voor kiest om te registreren via Facebook of Gmail.

Zullen jullie enige van mijn persoonsgegevens openbaar beschikbaar maken?

Door bevestigend uw toestemming te verstrekken (opt-in), zullen gegevens die u verstrekt beschikbaar zijn voor andere gebruikers en ze kunnen in sommige gevallen ook openbaar beschikbaar zijn (met uitzondering van persoonlijk identificeerbare gegevens, die niet openbaar beschikbaar zullen worden gemaakt, tenzij dergelijke persoonlijk identificeerbare gegevens door u gedeeld worden als onderdeel van een beoordeling, foto inzending of een andere soortgelijke methode)

Aan wie, op welke manier, en onder welke omstandigheden kunnen mijn gegevens worden bekendgemaakt aan een derde?

We zullen gegevens die we over u verzamelen niet aan andere partijen bekendmaken in een vorm die u zou kunnen identificeren. Daarnaast mogen enige van dergelijke persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt tenzij de door ons gebruikte derde onderneming voldoet aan de AVG.

Links naar andere websites

Links naar andere websites kunnen in samenhang met de Service worden verstrekt. Persoonlijk identificeerbare gegevens die via deze links onthuld worden aan derden zijn onderhevig aan het privacybeleid van die derden. Dit Beleid is niet van toepassing op dergelijke websites waarnaar wordt gelinkt en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacy- en beveiligingspraktijken van die websites.

Hoe lang wordt iedere categorie gegevens bewaard?

De hierboven vermelde gegevens worden maximaal 60 maanden bewaard.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals e-mail, gebruikersnaam, en adres) zullen worden opgeslagen in de database van de applicatie op beveiligde servers in Singapore, Hongkong, de VS en andere landen. De gegevens van uw gebruikersmedia (tekst, foto’s) wordt beveiligd opgeslagen op onze cloud servers in Taiwan.

Hoe worden er kruisverwijzingen gemaakt naar mijn gegevens?

De gegevens worden geverifieerd in de database van de applicatie.

Hoe wordt iedere categorie gegevens gebruikt?

Om de gebruiker en/of klant te bedienen op basis van hun voorkeuren.

Wanneer worden gegevens van elke categorie vernietigd?

De hierboven vermelde gegevens worden maximaal 60 maanden opgeslagen en dan vernietigd.

Wie is er verantwoordelijk voor de vernietiging ervan en hoe wordt dit gedaan?

De persoon verantwoordelijk voor onze Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) is Dhr. Emmanuel Fauvel (emmanuel.fauvel@hotelquickly.com).

Hoe wordt de nauwkeurigheid van mijn verzamelde gegevens gegarandeerd?

De betrouwbaarheid van het verzamelen van gegevens is aangewezen op gegevensinvoer door de gebruiker, direct op de website van HotelQuickly of Applicatie of via Facebook of Google Plus. U hebt het recht om toegang te vragen tot de gegevens die we over u hebben en om correcties aan te brengen.

Zijn er toegangsmechanismen die mij onjuiste of achterhaalde gegevens laten wijzigen/bijwerken?

Gebruikers hebben toegang tot hun gebruikersgegevens en zijn in staat om deze wanneer nodig bij te werken via onze Login-omgeving.

Welke stappen ondernemen jullie om de beveiliging van mijn persoonsgegevens te handhaven?

HotelQuickly onderneemt in redelijkheid alle nodige stappen om de beveiliging, privacy en nauwkeurigheid van alle door ons verzamelde gegevens in stand te houden. Ondanks deze stappen bieden we geen garantie tegen inbreuken op de beveiliging door derden of enige andere onbevoegde toegang tot de gegevens. Ondanks onze inspanningen, is geen enkele beveiligingsmaatregel feilloos. Neem om te helpen bij de integriteit van gegevensbescherming stappen om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en onthul het niet aan andere personen. Informeer ons onmiddellijk wanneer u denkt dat uw wachtwoord is misbruikt.

Maken jullie melding bij lokale autoriteiten en aan de mensen (betrokkenen) voor gegevensinbreuken die betrekking hebben op persoonsgegevens?

  • Inbreuken op persoonsgegevens worden binnen 72 uur nadat we er kennis van hebben genomen aan de lokale autoriteiten gemeld.
  • We melden welke gegevens verloren zijn gegaan, wat de gevolgen zijn en welke tegenmaatregelen zijn/worden getroffen.
  • Tenzij de gelekte gegevens versleuteld zijn, zullen we de inbreuk aan de gebruiker (betrokkene) melden.

Hoe kan ik verdere informatie krijgen over privacybeleid en -praktijken?

Als u eventuele vragen hebt over ons Privacybeleid en -praktijken, stuur dan een e-mail naar info@HotelQuickly.com.