Deze website (de “Website”) en de geassocieerde services (“services”) zijn gepubliceerd en worden onderhouden door HotelQuickly, waaronder HotelQuickly Pty Limited en zijn gelieerde ondernemingen (“HotelQuickly”, “wij” of “ons”)

LEES EN CONTROLEER DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“OVEREENKOMST”) AANDACHTIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR DE HOTEL QUICKLY-APPLICATIE EN ANDERE SERVICES DIE WIJ VERSTREKKEN TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE HIERIN BESCHREVEN WORDEN EN ALLE VOORWAARDEN DIE OPGENOMEN ZIJN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE HOTEL QUICKLY-APPLICATIE OF ANDERE DOOR ONS VERSTREKTE SERVICES.

 1. OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN HOTEL QUICKLY

Deze Website en de erin opgenomen gelieerde services worden u aangeboden op basis van uw acceptatie zonder voorbehoud van de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw toegang tot en/of gebruik van deze Website, op welke manier dan ook, impliceert dat u gehouden zult zijn aan de Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om op enig moment, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf, de Overeenkomst te wijzigen of anderszins aan te passen, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze Website betekent uw acceptatie van de bijgewerkte of aangepaste Overeenkomst. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en dienen te worden geïnterpreteerd naar het recht van Hongkong, met uitsluiting van de regels daarin ten aanzien van conflictenrecht

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN GEASSOCIEERDE PRODUCTEN

Als voorwaarde van uw gebruik van deze Website, garandeert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) en dat u wettelijk bevoegd bent om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan. HotelQuickly behoudt zich het recht voor om eenieder de toegang tot deze Website en de door ons aangeboden services te weigeren.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze servicevoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van de iOS-applicatie, de Android-applicatie, de mobiele webapplicatie en de website op www.hotelquickly.com en alle afgeleiden van de website die geopend worden via metazoeken of gelieerde partners (gezamenlijk de “Applicatie”) die aangeboden worden door HotelQuickly (“HotelQuickly”, “wij” “onze” of “ons”) en alle functies, content, tools en services die toegankelijk zijn via de Applicatie. Naar de Applicatie en dergelijke services wordt collectief verwezen als de “Service”. De Voorwaarden veranderen op geen enkele wijze de algemene voorwaarden van enige andere overeenkomst die u hebt met HotelQuickly voor de Service (of enig deel ervan). Als u de Service namens een entiteit gebruikt, dan verklaart en garandeert u gemachtigd te zijn om de Voorwaarden te accepteren namens een dergelijke entiteit, en dat een dergelijke entiteit ermee instemt om u en HotelQuickly schadeloos te stellen voor schendingen van de Voorwaarden

 1. WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

De voorwaarden en bepalingen die hierin vervat zitten, kunnen op om het even welk moment en naar ons eigen goeddunken gewijzigd worden. Wijzigingen en modificaties zullen onmiddellijk na het plaatsen van dergelijke herzieningen op onze website van kracht gaan.

Er wordt afgezien van een specifieke kennisgeving van de vernoemde wijzigingen als voorwaarde van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u uw gebruik van de Service stopzetten.

 1. PRIVACY EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Lees ons aparte Privacybeleid voor meer gegevens: [bijvoegen hyperlink].

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOESTELGEBRUIK

U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de Service ook in overeenstemming moet zijn met de gebruiksregels die vastgesteld zijn door het platform of de serviceprovider van uw mobiele apparaat.

 1. REGISTRATIEGEGEVENS

U gaat akkoord om: (i) juiste, actuele en volledige gegevens over u te verstrekken als u dat gevraagd wordt op de inschrijvings-, aanmeldings- en/of registratieformulieren die de Service u ter beschikking stelt (“Registratiegegevens”); (ii) de Registratiegegevens en andere gegevens die u verstrekt hebt aan HotelQuickly te onderhouden en ze onmiddellijk te updaten om ze juist, actueel en volledig te houden; en (iii) alle risico’s te accepteren op niet-geautoriseerde toegang tot door u aan HotelQuickly verstrekte registratiegegevens en enige andere gegevens.

 1. VERLENINGEN EN BEPERKINGEN

HotelQuickly verleent u onderhevig aan de voorwaarden, bepalingen en beperkingen die uiteengezet zijn in de Voorwaarden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Applicatie te gebruiken op enig mobiel apparaat dat in uw bezit is of dat u beheert. De voorwaarden van de licentie beheersen ook alle upgrades die HotelQuickly verstrekt en die de originele Applicatie vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld is door een afzonderlijke licentie en in dat geval zullen de voorwaarden van die licentie gelden.

 1. GEBRUIK DOOR DERDEN

U gaat ermee akkoord om niet enige van het volgende te doen, of anderen toestemming te geven of toe te staan dit te doen: (i) de Applicatie verdelen of beschikbaar maken op een netwerk waar ze door verschillende toestellen tegelijkertijd gebruikt kan worden; (ii) de Applicatie verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, opnieuw verdelen of ervan sublicenties verlenen; (iii) de Applicatie, updates ervan of een deel ervan kopiëren, decompileren, er reverse-engineering op toepassen, demonteren, de broncode ervan proberen af te leiden, wijzigen of er afgeleide werken van creëren (behalve voor zover de hierboven vermelde beperkingen verboden zijn door toepasselijke wetgeving); of (iv) de auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten op of in de Applicatie verwijderen, wijzigen of verbergen. Indien u enige van de voorgaande beperkingen schendt, zal uw gebruik van de Applicatie onmiddellijk ophouden en zult u inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten en andere rechten van HotelQuickly, er kan dan strafrechtelijke vervolging tegen u worden ingesteld en schadevergoeding worden geëist. HotelQuickly behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden toegewezen in de Voorwaarden.

 1. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS EN MOBIELE COMMUNICATIES

Door bevestigend voor opt-in te kiezen om uw persoonsgegevens te delen met HotelQuickly, gaat u ermee akkoord dat HotelQuickly technische gegevens, persoonsgegevens en gerelateerde informatie die verband houdt met uw gebruik van de Applicatie verzamelt en gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contactgegevens en technische gegevens over uw toestel, systeem- en Applicatiesoftware en randtoestellen die van tijd tot tijd verzameld worden om de functies en de functionaliteit van de Applicatie en van de software-updates, productondersteuning en andere services mogelijk te maken. U geeft ook toestemming voor onze communicatie met u over de Applicatie of in verband met de in de Applicatie opgenomen eigenschappen, functies en activiteiten.

 1. COMPATIBILITEIT MET MOBIELE APPARATEN

HotelQuickly garandeert niet dat de Service compatibel of interoperabel zal zijn met uw mobiele apparaat of met andere hardware, software of apparatuur die geïnstalleerd is op of gebruikt wordt in combinatie met uw mobiele apparaat.

 1. KOSTEN VAN DE PROVIDER

U erkent en begrijpt dat de Service de mogelijkheid tot telefoneren, tekstberichten en mobiele data vereist en ervan gebruikmaakt. De provider kan kosten in rekening brengen voor telefoneren, data en tekstberichten en u bent zelf verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

 1. PRODUCTBESCHRIJVINGEN

HotelQuickly probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. HotelQuickly garandeert echter niet dat de Service compleet, betrouwbaar, actueel of zonder fouten is. Als u redelijkerwijze van mening bent dat een hotelkamer die u geboekt hebt via de Service niet voldoet aan de beweringen die geadverteerd staan in de Service, is de enige oplossing niet te verblijven in het hotel en onmiddellijk contact op te nemen met HotelQuickly of in ieder geval niet later dan drie werkdagen na de check-in datum. HotelQuickly zal de gronden van uw claim naar eigen goeddunken beoordelen.

 1. GEADVERTEERDE PRIJZEN

HotelQuickly garandeert niet dat de prijzen die geadverteerd staan op de Service staan voor (i) de laagste prijs voor een hotelkamer in elke regio voor een bepaalde dag of (ii) de gepubliceerde prijs voor een hotelkamer op een andere niet aan HotelQuickly gelieerde website of publicatie in elke regio op een bepaalde dag.

U zult ALLEEN een minimum van $ 15 USD voor een hotelkamer moeten betalen wanneer u voor de eerste keer een hotel bij ons boekt en u ten minste een van de volgende vouchers verzilverd hebt in uw account:

– Voucher vriend verzilverd

– Voucher vriend geboekt

 1. UW BETALINGSVERPLICHTINGEN NAKOMEN

Wanneer u een aankoop doet via de Service verklaart u aan ons dat: (i) enige door u verstrekte credit card informatie klopt en compleet is; (ii) door u gemaakte kosten zullen worden voldaan door uw creditcardbedrijf; en (iii) u zult de door u gemaakte kosten betalen tegen de geadverteerde prijzen, inclusief enige van toepassing zijnde belastingen. Door gebruik te maken van de Service erkent u dat: ((a) de gepubliceerde tarieven bestaan uit het kamertarief zoals dit door HotelQuickly onderhandeld is plus de servicevergoedingen en belastingen, indien van toepassing; (b) HotelQuickly de belastingen voor het verhuur van de kamer, indien van toepassing, uitkeert aan hotelaanbieders en de relevante belastingdienst; (c) HotelQuickly een servicevergoeding houdt die afgeleid is van de gepubliceerde prijs van de hotelkamer en dat deze vergoeding niet-restitueerbaar is, ongeacht aankoop of annulering en dat (d) waar een alternatief annuleringsbeleid niet expliciet vermeld wordt voor een bepaalde aanbieding, HotelQuickly het geen-restitutiebeleid voor annuleringen via de Service strikt handhaaft. In geen geval zullen de prijs van de kamer en gerelateerde kosten worden gerestitueerd; en (e) een alternatief annuleringsbeleid kan van toepassing zijn als dat uitdrukkelijk wordt vermeld in de boekingsgegevens, en zijn onderworpen aan de voorwaarden in een dergelijk beleid. Voor bepaalde boekingen via metazoeken en gelieerde partners kunnen we bijvoorbeeld gratis annulering aanbieden, mits de annulering plaatsvindt binnen de annuleringperiode, en eventueel aan andere voorwaarden voldoet.

 1. HOTELOVERBOEKINGEN; AGENTENCOMMISSIES

Als een hotel overboekt is en geen plaats meer heeft, is het de verantwoordelijkheid van het hotel om een kamer voor u te vinden. Dit is onze afspraak met elk hotel en onze leveranciers. We zullen ons best doen om onze overeenkomsten met de hotels af te dwingen en hoewel we niet jegens u verantwoordelijk zijn indien het hotel om welke reden dan ook geen beschikbare kamer voor u vindt, willen we u vragen onmiddellijk contact met ons op te nemen in dat geval, zodat wij u hierbij kunnen helpen.

 1. HOTELQUICKLY-PUNTEN

De punten die u van HotelQuickly krijgt voor boekingen (d.w.z. vouchers) kunnen niet omgezet worden in cash of cashequivalenten, zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet toegepast worden op aankopen in het verleden. Er kunnen ook andere beperkingen van toepassing zijn. Tenzij u de boeking waarvoor u punten hebt gekregen volledig aan ons hebt betaald, behouden we ons het recht voor om de punten in te trekken mits een redelijke kennisgeving aan u is gedaan.

 

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES

Wanneer u de Service gebruikt of een e-mail naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons en gaat u ermee akkoord elektronische communicaties van ons te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of kennisgevingen verstrekken via de Service. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die we elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan enig wettelijk vereiste dat dergelijke communicaties schriftelijk is. Elke van dergelijke e-mails kan ook marketing en promotie bevatten.

 1. INTERACTIES MET DERDEN

Uw gebruik van de Applicatie en uw contact, interactie, of omgang met enige derden dat voortvloeit uit uw gebruik van de Service is geheel voor eigen risico. U erkent en gaat ermee akkoord dat HotelQuickly op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enigerlei verlies, schade of letsel opgelopen als gevolg van de Service. De hotels en andere leveranciers die accommodatie aanbieden via de Service zijn onafhankelijke opdrachtnemers en geen agenten of werknemers van HotelQuickly. HotelQuickly is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen, fouten, verzuim, verklaringen, garanties, inbreuken of nalatigheid van dergelijke aanbieders voor letsel, overlijden, schade aan eigendom, verlies, diefstal of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien.

 1. GEBRUIKERSCONTENT EN UW GEDRAG

De Service omvat forums en andere interactieve ruimtes of diensten (“Interactieve Ruimtes”) waar u of andere gebruikers content, materiaal, gegevens, informatie, tekst, foto’s en/of andere materialen (“Gebruikerscontent”) kunnen creëren, plaatsen of delen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Interactieve Ruimtes en voor de Gebruikerscontent die u deelt.

 1. VERBODEN GEBRUIK

U gaat ermee akkoord om geen van het volgende te plaatsen, uploaden, verzenden, verspreiden, opslaan, creëren of op een andere manier te publiceren via de Service:

Verder gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gedrag tijdens het gebruik van de Service en u gaat ermee akkoord dat u geen van het volgende zult doen met betrekking tot de Service of de gebruikers van de Service:

HotelQuickly is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor Gebruikerscontent die geplaatst, opgeslagen of beschikbaar gemaakt is via de Service en HotelQuickly is ook niet aansprakelijk voor fouten, laster, smaad, verzuim, leugens, obsceniteiten, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen. Uw gebruik van Interactieve Gebieden en de Service is voor uw eigen risico. Handhaving van de regels voor gebruikerscontent en gedrag zoals uiteengezet in de Voorwaarden is alleen naar eigen goeddunken van HotelQuickly, en verzuimen van handhaven van dergelijke regels in sommige gevallen vormt geen verklaring van afstand van onze rechten om dergelijke regels in andere gevallen te handhaven. Daarbij creëren deze regels geen vordering onder privaatrecht voor derden of enige redelijke verwachting dat de Service geen enkele content zal bevatten die onder dergelijke regels is verboden.

We behouden ons het recht voor om klachten of gemelde schendingen van de Voorwaarden te onderzoeken en om enige actie te ondernemen die wij geschikt achten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een vermeende onwettelijke activiteit aan de handhavingsinstanties, regelgevers of andere derden en het onthullen van informatie die nodig of gepast is voor dergelijke personen of instanties zoals uw Registratiegegevens, gebruiksgeschiedenis, geplaatste materialen, IP-adressen en informatie over uw verkeer.

 1. CONTENT VAN DERDEN

HotelQuickly kan via de Service content van derden verstrekken en verwijzingen naar andere Webpagina’s en content van derden (collectief, “Content van Derden”) als service voor diegenen die in deze informatie geïnteresseerd zijn. HotelQuickly beheert geen Content van Derden en keurt die niet noodzakelijk goed of neemt die niet aan en geeft ook geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Content van Derden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nauwkeuirgheid of volledigheid ervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat HotelQuickly niet op enige manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Content van Derden en geen enkele verantwoordelijkheid accepteert voor het bijwerken of beoordelen van enige Content van Derden. Gebruikers gebruiken dergelijke daarin opgenomen Content van Derden op eigen risico.

 1. ADVERTENTIES EN PROMOTIES; PRODUCTEN EN SERVICES VAN DERDEN

HotelQuickly kan via de Service advertenties en promoties uitvoeren van derden of kan anderszins via de Service informatie over of verwijzingen naar producten of diensten van derden verstrekken. Uw zakelijke transacties of correspondentie met dergelijke derden of uw deelname aan hun promoties en de voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen die geassocieerd zijn met dergelijke transacties of promoties zijn uitsluitend tussen u en die derde partij. HotelQuickly is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die opgelopen is als gevolg van dergelijke transacties of promoties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders en informatie van derden die niet behoren tot HotelQuickly en die toegankelijk zijn via de service.

 1. KENNISGEVINGEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle materialen op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Content worden beschermd door auteursrecht, onder de auteursrechtenwet van Hongkong, internationale verdragen en andere auteursrechtenwetgeving en zijn eigendom van HotelQuickly, of zijn dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of derden licentiegevers. De Service (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Applicatie) bevat de waardevolle bedrijfseigen content van HotelQuickly en zijn licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. U gaat ermee akkoord de Service (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Applicatie) alleen te gebruiken waarvoor deze bestemd is in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Voorwaarden. Het HotelQuickly en “kussen” logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HotelQuickly, Ltd. in Hongkong en in talloze internationale rechtsgebieden. Deze merken mogen zonder schriftelijke toestemming vooraf van HotelQuickly niet worden gereproduceerd of gebruikt. U mag geen gebruik maken van enige metatags of andere “verborgen tekst” waarin “HotelQuickly” of enige andere naam, of naam van een handelsmerk, product of service van HotelQuickly in voorkomt zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Bovendien is de look & feel van de Service, inclusief alle kopteksten, speciale illustraties, knoppictogrammen en scripts, het servicemerk, handelsmerk en/of handelsimago van HotelQuickly en mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die beschikbaar worden gemaakt via de Service, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar enige producten, services, processen of andere informatie, via handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons.

 1. MODIFICATIE VAN APPLICATIE

HotelQuickly behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de Service te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, te staken of de toegang ertoe te deactiveren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Applicatie). HotelQuickly zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor verwijdering of deactivatie van de toegang tot delen of functies van de Service (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Applicatie).

 1. BEËINDIGING

Indien u enige van de bepalingen en voorwaarden van de Voorwaarden schendt of HotelQuickly stopt met de Applicatie, zullen de Voorwaarden automatisch worden beëindigd. In geval van beëindiging van de Voorwaarden om bepaalde redenen: (i) zal de aan u in de Voorwaarden verstrekte licentie onmiddellijk worden beëindigd; en (ii) moet u onmiddellijk al het gebruik van de Applicatie stoppen en alle kopieën van de Applicatie in uw eigendom of beheer vernietigen of wissen. Alle onderdelen van de Voorwaarden zullen enige beëindigen van de Voorwaarden overleven, behalve het Licentie onderdeel en het onderdeel Toestemming voor het Gebruik van Gegevens en Mobiele Communicatie. Enig gebruik van de Applicatie na beëinding is licentieloos en in strijd met de auteursrechten en andere rechten van HotelQuickly. HotelQuickly en gelieerde bedrijven behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te sluiten, content te wijzigen/verwijderen of orders te annuleren.

 1. DISCLAIMERS

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GEBRUIK VAN DE SERVICE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE APPLICATIE) OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIE, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN INZET BIJ U LIGT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE SERVICE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE APPLICATIE) VERSTREKT OP EEN “AS-IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. HOTEL QUICKLY DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN (UITDRUKKEIJK OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK) MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN VAN DE SERVICE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE APPLICATIE), ONGEACHT OF DEZE VERONDERSTELD WORDT TE ONTSTAAN VAN RECHTSWEGE, VANWEGE GEWOONTE OF GEBRUIK IN DE HANDEL, DOOR TE HANDELEN OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN ALLE: (I) GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID; (II) GARANTIES VAN GESCHIKTHEID OF GEPASTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (ONGEACHT OF HOTEL QUICKLY AL DAN NIET WEET, REDENEN HEEFT TE WETEN, GEÏNFORMEERD IS OF ANDERSZINS BEWUST IS VAN EEN DERGELIJK DOEL); EN (III) GARANTIES VAN NIET-INBREUK OF EIGENDOM. HOTEL QUICKLY GARANDEERT NIET DAT DE IN DE APPLICATIE OPGENOMEN FUNCTIES NAUWKEURIG ZULLEN ZIJN OF VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, DAT DE WERKING VAN DE APPLICATIE ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE APPLICATIE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELING OF SCHRIFTELIJK DOOR HOTEL QUICKLY OF ZIJN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER GEGEVEN INFORMATIE, RICHTLIJNEN OF ADVIES ZAL EEN GARANTIE CREËREN.

 1. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om, voor eigen rekening, ons, onze onafhankelijke opdrachtnemers, dienstenleveranciers en adviseurs en hun respectieve directeuren, medewerkers en agenten te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle feitelijke of dreigende rechtszaken, rechtsmiddelen en procedures (bij wet of in redelijkheid en billijkheid), claims, schadevergoedingen, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten, vergoedingen, boetes, rentes en uitbetalingen) die veroorzaakt zijn door, voortvloeien uit, het resultaat zijn van, te wijten zijn aan of op een andere manier onbedoeld veroorzaakt zijn door: (i) uw gedrag; (ii) uw schending van de Voorwaarden of uw schending van de rechten van enige derde; of (iii) enige content van gebruikers.

29.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER NIET VERBODEN BIJ WET ZAL HOTEL QUICKLY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGERLEI DIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDINGEN VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OF UW ONVERMOGEN OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE APPLICATIE), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID, HETZIJ ACTIEF, PASSIEF OF TOEGEREKEND IS), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE) EN ZELFS ALS HOTEL QUICKLY OP DE HOOGTE GEBRACHT IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DEZE BEPERKING ZOU NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HOTEL QUICKLY ZAL IN GEEN GEVAL, HETZIJ UIT CONTRACTEN, GARANTIES, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, HETZIJ ACTIEF, PASSIEF OF AANGEREKEND), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE.

 1. WEIGERINGSRECHT

 

HotelQuickly behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op grond van welke (wettelijke) reden dan ook, klanten of boekingen niet te accepteren (of om in uitzonderlijke gevallen bevestigde boekingen te annuleren) zonder dat een dergelijke weigering gerechtvaardigd hoeft te worden. Typische redenen voor het afwijzen van een klant of boeking omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Indien HotelQuickly een boeking weigert of annuleert en de betaling al is uitgevoerd, zult u de totale boekingswaarde gerestitueerd krijgen. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikers de toegang tot de app te ontzeggen (“op een zwarte lijst plaatsen”) op een permanente of tijdelijke basis. Dergelijke gebruiker op de zwarte lijst mag de App niet proberen te gebruiken onder enige andere naam of via enige andere gebruiker.

In zeldzame gevallen behouden we ons het recht voor om een boeking niet te accepteren en te annuleren of te weigeren wegens “duidelijke fouten”, onafhankelijk van de oorsprong van dergelijke fouten. Een duidelijke fout is voor alle duidelijkheid een fout op de Website/in de App (bijv. met betrekking tot de prijs) die een redelijk persoon niet als normaal zou beschouwen. Het in rekening gebrachte bedrag zal in een dergelijk geval zonder kosten worden teruggestort. Het al dan niet annuleren of weigeren van een boeking om deze reden is naar eigen goeddunken van HotelQuickly.

 1. REISBESTEMMINGEN

U bent verantwoordelijk om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de inreisvereisten van een land en dat uw reisdocumenten, zoals uw paspoort en visa (doorreis-, zaken-, toeristenvisum of ander visum) in orde zijn en dat er voldaan is aan enigerlei andere inreisvereisten voor dat land. HotelQuickly beschikt niet over speciale kennis inzake inreisvereisten of reisdocumenten voor landen. We sporen reizigers ertoe aan om de reisbeperkingen, waarschuwingen, mededelingen en adviezen van de relevante overheden te bekijken, voordat ze een reis boeken naar internationale bestemmingen.

Paspoort en Visum: U moet voor deze informatie de relevante Ambassade of het relevante Consulaat raadplegen. Vereisten kunnen veranderen, en u dient ruim voor het boeken en vertrek actuele informatie op te zoeken. We accepteren geen aansprakelijkheid indien u door uw eigen fout de toegang tot het vliegtuig of een land geweigerd wordt, omdat u niet over het correcte paspoort, visum of andere documenten beschikt die de luchtvaartmaatschappij, de autoriteiten of een land vereisen, met inbegrip van landen waar u slechts doorheen reist. Dit is met inbegrip van alle tussenlandingen die het vliegtuig maakt ook al verlaat u het vliegtuig of de luchthaven niet.

Gezondheid: de aanbevolen reisvaccinaties kunnen te allen tijde wijzigen en u dient voordat u vertrekt uw arts raadplegen over de huidige aanbevelingen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de aanbevolen vaccinaties krijgt, alle aanbevolen geneesmiddelen neemt en al het medisch advies in verband met uw reis opvolgt.

DOOR HET AANBIEDEN VAN RESERVERINGEN VOOR REISPRODUCTEN, IN HET BIJZONDER VOOR INTERNATIONALE BESTEMMINGEN, VERKLAART EN GARANDEERT HOTEL QUICKLY NIET DAT REIZEN NAAR DERGELIJKE GEBIEDEN RAADZAAM EN ZONDER RISICO ZIJN EN HET IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIEZEN DIE KUNNEN RESULTEREN UIT REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is via de Service een inbreuk maakt op auteursrecht dat u bezit of beheert of dat er een link die beschikbaar is via de Service gebruikers naar materiaal leidt dat een inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u een kennisgeving inzake die inbreuk indienen bij onze Aangewezen Agent, zoals hieronder toegelicht.

Naam van de Aangewezen Agent voor het ontvangen van kennisgevingen inzake vermeende inbreuken:

Volledig adres van de Aangewezen Agent naar wie de kennisgeving gestuurd moet worden: HotelQuickly Ltd., Room B, 23/F, 202 Center, 202 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hongkong

E-mailadres van de Aangewezen Agent: legal@hotelquickly.com

 1. WIJZIGINGEN OF ANNULERING VAN ORDERS

U kunt uw hotelboeking wijzigen of annuleren door contact op te nemen met ons Happy Customers Team (HCT) supportteam, ofwel via email (support@hotelquickly.com) of telefonisch door de aangewezen nummers te bellen die aanwezig zijn in het supportportal op https://support.hotelquickly.com.

U kunt de naam van de gast, het bedtype, de rookvoorkeur, speciale verzoeken, toegankelijkheidsopties, het kamertype, het aantal gasten en de reisdata gratis wijzigen bij HotelQuickly. Hotel providers may impose other restrictions or cancellation/change fees. Charges vary by booking, so please review your confirmation email for details.

Let erop dat u ermee akkoord gaat om de accommodatieleverancier enige door u gemaakte verplichte annulerings- of wijzigingskosten te betalen. In beperkte gevallen staan sommige hotels geen wijzigingen toe aan/of annuleringen van reserveringen nadat deze zijn gemaakt, zoals aangegeven in de regels van het boekingsproces.

In het geval een hotel uw boeking niet kan inwilligen, zal HotelQuickly niet aansprakelijk zijn voor eventuele kosten die u opgelopen hebt wegens bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, alternatieven voor vervoer of wachttijd.

Als u niet incheckt op de eerste nacht van uw boeking, maar wel van plan bent om de verdere nachten in het hotel te overnachten, dan moet u de reservering bij HotelQuickly niet later dan de originele tijd en datum van de check-in opnieuw bevestigen om annulering van de volledige boeking te voorkomen. Als u de boekingswijzigingen niet bevestigt bij HotelQuickly kan de volledige boeking worden geannuleerd en restitutie zal alleen betaalbaar aan u zijn in lijn met de Reglementen en Limieten van het specifieke hotel, zoals toegelicht in de boekingsprocedure.

Als annulering van uw boeking binnen 180 dagen na de boekingsdatum plaatsvindt, dan zal het annuleringsbeleid van de boeking van toepassing zijn en de boeking zonder kosten worden geannuleerd indien dat zo in het beleid staat, maar door be perkingen van de creditcardmaatschappijen (Visa, Mastercard, enz.) en externe betalingssystemen kan de betaling niet gerestitueerd worden naar uw kaart, de boeking zal in de vorm van een voucher gerestitueerd worden in het systeem van HotelQuickly voor later gebruik. Deze restitutie-voucher zal voor een nieuwe boeking beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden na de annuleringsdatum. Helaas hebben we hier momenteel geen alternatief voor (zoals bankoverschrijvingen) en is dit de enige methode waarop we u het boekingsbedrag kunnen terugbetalen.

In geval van annuleren van een niet-restitueerbare order, zal de restitutie, indien toegekend, plaatsvinden in de vorm van een voucher die alleen waar beschikbaar gebruikt kan worden op het HotelQuickly platform en er kunnen geen andere restitutiemethoden worden toegekend.

In geval u een annuleringsverzoek stuurt naar onze e-mailsupport, geef onze medewerkers dan enige tijd om hieraan te werken en annuleer de boeking dan niet op het laatste moment, de uitvoering van het annuleren van uw order kan tussen de 1 en 24 uur duren, en onze klantenservice heeft uw goedkeuring nodig van de voorwaarden van de annulering en restitutie en hebben uw reactie aan ons nodig voor meer gegevens.

Enig annuleringsverzoek waarop niet wordt geantwoord met de vereiste informatie/bevestiging zal niet worden verwerkt en kan leiden tot boetes, afhankelijk van de annuleringsdekking van de aankoop.

Testboeking van Hotels of Partners

Enige boekingen die gemaakt zijn zonder goedkeuring vooraf van het HotelQuickly team, zullen aangerekend worden voor minimaal 15% van de totale boekingswaarde vanwege transactie- en overheadkosten, dit wordt zelfs in rekening gebracht als het annuleringsbeleid aangeeft dat de boeking gratis annulering aanbiedt.

Indien u een partner of een hotel bent, en informatie nodig hebt over onze boekingen, neem dan direct contact met ons op via ( MarketManagement.Team@hotelquickly.comvoor hotels) (partner@hotelquickly.comvoor andere partners).

Deze bepalingen en voorwaarden mogen niet mondeling of schriftelijk worden gewijzigd door enige onbevoegde persoon, inclusief werknemers van HotelQuickly en van de klantenservice van HotelQuickly.

Deze voorwaarden en bepalingen mogen niet gewijzigd worden door personen die daartoe niet bevoegd zijn, waaronder medewerkers van HotelQuickly.